Värmepump- 0ch
kylteknik

service

VI UTFÖR SERVICE PÅ LUFT-LUFT VÄRMEPUMPAR AV MÄRKET MITSUBISHI ELECTRIC OCH PANASONIC


Genom att utföra service behåller värmepumpen värmekapaciteten och verkningsgraden. Dessutom behåller man en bra inomhusmiljö genom förbättrad värmespridning och renare luft. Samt att man minskar slitaget på värmepumpen.
Vi rekommenderar en serviceintervall på vartannat till var tredje år beroende på placering och omkringliggande miljö.

Lite av det vi gör under en service

Rengöring lamellbatterier 100%
Rengöring plastdetaljer 100%
Rengöring fläkthjul 100%
Rengöring fläkthjulhus 100%
Kontroll kondensvattenrör 100%
Kontroll fläktar 100%
Kontroll läckage 100%
Kontroll luftflöde 100%
Kontroll spänning 100%
Kontroll ström 100%
Kontroll temperaturer 100%