Värmepump- 0ch
kylteknik

Installation

Installationen är skillnaden. Det kan skilja mycket beroende på hur du fått din värmepump eller luftkonditionering installerad. Installationens utförande påverkar funktionaliteten som kapacitet, verkningsgrad, hållbarhet och spridning av den kylda eller uppvärmda luften vilket resulterar i er energiåtgång, inomhusmiljö och ekonomi. 

Vi utför installationerna efter en egen framtagen installations standard för att kvalitetssäkra de installationsarbeten som vi utför. Vår installations standard bygger på regler, erfarenhet, teknisk kunskap, innovationer samt tester och analyser.
Vi tillsammans med er går igenom förutsättningar, möjligheter och önskemål.
Vi ser alltid till att ha samtliga produkter på lager så vi kan boka utförandet av leverans och installation utan några längre väntetider.
Efter installationsarbetet utförs en igångkörning och funktionskontroll.
Vi har en funktionsgenomgång om så önskas för er som beställare och slutligen överlämning av dokumentation. 
Vi ser som en självklarhet att städa efter oss och ta med överblivet emballage.
5 års installationsgaranti.

Vi utför inte installationer på egeninskaffade aggregat. Detta för att vi vill ge våra kunder en trygg leverans genom att erbjuda en totalentreprenad. Rådgivning, produkt, montagematerial, installationsarbete och support. Ni som kund har då en kontaktväg för support och garantier både för produkterna och tjänst. Tryggt och enkelt.

Funderar du på att installera en ny klimatanläggning, kontakta oss för mera information.